شماره تماس جهت مشاوره : 09120563575

ساعات کاری : 16 تا 21

تعلیق مجازات کیفری در قانون ایران

 

تعلیق مجازات کیفری : در حقوق کیفری نهادی به نام تعلیق اجرای مجازات بنا شده است که در جهت اهداف تخفیف مجازات استفاده می شود.
تعلیق به معنای معلق کردن و تاخیر در امری میباشد که در خصوص مجازات باید گفت که قانونگذار محترم با رعایت شرایطی این امکان را فراهم آورده است که محکوم‌علیه از زیربار مجازات تا مدتی رهایی یابد.

مجازات تعزیری
وکیل کیفری متخصص : نهاد تعلیق اجرای مجازات مختص جرایم تعزیری می باشد و نهاد مذکور ارتباطی با مجازاتهای حدود ، قصاص و دیات نخواهد داشت. تاسیس تعلیق شامل همه درجات تعزیر نمیشود و فقط شامل جرایم تعزیری درجه سه تا هشت میشود. بنابراین حبس بیش از پانزده سال یا جزای نقدی بیش از 55 میلیون تومان شامل نهاد تعلیق اجرای مجازات نمی شوند.

تعلیق مجازات کیفری
تعلیق مجازات کیفری

شرایط اجرای تعلیق مجازات
برای اینکه محکوم‌علیه بتواند مجازات خود را به تاخیر بیاندازد ، باید شرایطی را رعایت کند که عبارتند از:

وجود یکی از موارد : گذشت شاکی ، همکاری موثر در شناسایی شرکاء ، وجود انگیزه شرفتمندانه در ارتکاب جرم ، کهولت و بیماری مجرم ، خفیف بودن زیان‌وارده به بزه‌دیده
مقام قضایی بر طبق امارات و نشانه‌ها به این نتیجه رسیده است مرتکب اصلاح شده است.
ضرر و زیان وارده را محکوم‌علیه جبران کند یا ترتیبات پرداخت آن را تعیین کند.
زمانی که فرد محکوم‌علیه محکوم به مجازات تبعی و به عبارت دیگر محرومیت از حقوق اجتماعی که در ماده25 ذکر شده است ، نشده باشد.
مدت تعلیق اجرای مجازات
مجرم از این نهاد تخفیف‌دهنده فقط به مدت محدودی میتواند استفاده کند و آن هم 1 تا 5 سال است . این نهاد بسته به نظر قاضی ، اجرای تمام مجازات یا اجرای قسمتی از مجازات را به تاخیر میاندازد.

مرجع صالح صدور قرار
قرار تعلیق اجرای مجازات توسط قاضی صادرکننده حکم قطعی صادر میشود.
همچنین در همین راستا ، قاضی اجرای احکام اختیار دارد که وقتی محکوم‌علیه ، یک‌سوم مجازات را سپری کرد ، به دادگاه صادرکننده پیشنهاد تعلیق اجرای مجازات را بدهد. وانگهی خود محکوم‌علیه نیز میتواند از کانال دادستان ، اجرای نهاد تعلیق‌اجرای‌مجازات را خواستار شود.

جرایم غیر‌قابل تعلیق
برخی جرایم به هیچ‌عنوان نمیتوانند از نهاد تعلیق استفاده کنند که از جمله عبارتند از :

جرایم سازمان‌یافته
قاچاق عمده موادمخدر
جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از 10 میلیون تومان
تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء
تخلف مجرم در حین اجرای تعلیق مجازات
مجرم در حین بهره‌گیری از معلق‌شدن مجازات ، باید دستوراتی را مثل خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا اقامت در محل معین را که از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر میشود ، رعایت کند.
در صورتی که محکوم به دستورات دادگاه توجهی نکند ، قاضی صادرکننده حکم قطعی با درخواست قاضی اجرای احکام تا 2 سال مدت تعلیق را اضافه میکند یا اینکه تعلیق را لغو میکند و اگر برای بار دوم اعتنایی به دستورات قاضی نکند ، حتما قرار تعلیق اجرای مجازات ملغا میشود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *