شماره تماس جهت مشاوره : 09111773575

ساعات کاری : 16 تا 21

محتوای شرکت
نگارش-چک-resized

برای ضمانت چک بهتر است یا سفته؟

چک و سفته هر دو سند تجاری محسوب می شود، معمولا برای مردم سوال پیش می آید برای زمانی که می خواهیم از کسی در مقام ضمانت یا تضمین، سندی دریافت کنیم چک بهتر است یا سفته؟ یا اینکه اگر ...