شماره تماس جهت مشاوره : 09111773575

ساعات کاری : 16 تا 21

محتوای سایر
۳-Resize-2

فرق بین دادخواست و شکواییه

هر وقت حقی مورد تردید یا انکار و زائل شدن قرار بگیرد و یا جرمی علیه تمامیت جسمانی ، معنوی و مادی افرا صورت بپذیرد متضرر و یا مجنی علیه نیاز به طرح و اقامه ی دعوی در محاکم صالحه ...