شماره تماس جهت مشاوره : 09120563575

ساعات کاری : 16 تا 21

محتوای داوری
attorney-01-1

وظایف وکیل و موکل نسبت به یکدیگر

قواعد رفتار و اخلاق حرفه ای بر نحوه تقسیم وظایف وکیل و موکل حاکم است. همچنین ممکن است دولت ها قوانین خاص خود را در زمینه تقسیم وظایف داشته باشند که به طور معمول تحت عنوان “تخصیص اختیار بین وکیل ...
34ea905c06c5-05f0c69c2fda2-e6a25b93b5a6

تعلیق مجازات کیفری در قانون ایران

  تعلیق مجازات کیفری : در حقوق کیفری نهادی به نام تعلیق اجرای مجازات بنا شده است که در جهت اهداف تخفیف مجازات استفاده می شود. تعلیق به معنای معلق کردن و تاخیر در امری میباشد که در خصوص مجازات ...