شماره تماس جهت مشاوره : 09120563575

ساعات کاری : 16 تا 21

محتوای جرایم
attorney-02

دادگاه بدوی چیست؟

دادگاه بدوی دادگاهی است که صلاحیت اصلی را دارا می باشد و محاکمه در آن دادگاه ها برگزار می شود. یک دادگاه بدوی در صلاحیت عمومی مجاز به رسیدگی به نوعی پرونده مدنی یا کیفری است که منحصراً به دادگاه ...
2780891

دستکاری پلاک خودرو و مجازات آن

همانگونه که هر انسانی باید دارای اسناد و مدارک هویتی باشد، اموال نیز باید دارای اسناد و مدارکی باشند که بیان کننده نوع و جنس و عمر و حتی قیمت آنها باشد.در این میان، اسناد برخی اموال مانند خودرو به ...
N82932721-72370462

شدیدترین مجازات قانونی برای جرایم مواد مخدر؛ اعدام چه شرایطی دارد؟

شدیدترین مجازات قانونی برای جرایم مواد مخدر؛ اعدام چه شرایطی دارد؟ اعدام و مصادره اموال، سختترین مجازات قانونی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است. البته این مجازات سنگین شرایطی دارد که باید توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده احراز ...