شماره تماس جهت مشاوره : 09120563575

ساعات کاری : 16 تا 21

محتوای قوانین
apartment-7

قانون نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان

تعاریف و قلمرو اجرا ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این قانون در معانی زیر به کار می‌رود: الف- آپارتمان: عبارت است از واحد مستقلی از یک ساختمان آپارتمانی. ب- ساختمان آپارتمانی: ساختمانی است که دارای بیش از یک آپارتمان بوده ...