شماره تماس جهت مشاوره : 09120563575

ساعات کاری : 16 تا 21

نشانی مراجع قضائی و ادارات مربوطه

دادسرای عمومي و انقلاب تهران ( مركز )

تهران – نبش ميدان ۱۵ خرداد
تلفن : ۳۳ – ۳۳۱۱۱۰۲۶ و ۳۵۰۵۱۱۱۱
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

 

مركز فوريت های قضايی دادسرا ( كشيك )

تهران – ضلع شمالی پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتری های شهر تهران و آگاهی مركز

 

دادسرای ناحيه ۱ (شميران)

تهران – خيابان شريعتی – پل صدر ، خيابان الهيه – پلاك ۲

تلفن : ۲۲۰۰۰۴۳۸ – ۲۲۰۰۹۰۴۴ – ۲۲۶۰۶۶۶۴ و ۸۱- ۲۲۰۰۷۳۷۹

ضابطين دادسرا : آگاهي شميرانات و كلانتري هاي ۱۰۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۶۳ و ۱۶۴
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۱ تهران

 

دادسرای ناحيه ۲ (سعادت آباد)

تهران – سعادت آباد – خيابان شهید فرحزادی – خیابان کوهستان – خیابان امام صادق – خیابان درختی اول

تلفن : ۲۲۰۸۴۰۷۴ – ۲۲۰۸۴۰۶۷ – ۲۲۰۸۵۹۸۰

ضابطين دادسرا : آگاهي شمال غرب تهران و كلانتری های ۱۶۳ و ۱۱۸ و ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۱۳۹
دعاوي كيفری (شكايات) منطقه ۲ تهران

 

دادسرای ناحيه ۳ (ونك)

تهران – ميدان ونك – ابتداي خيابان ملاصدرا – خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده رود شرقي – پلاك ۵۹

تلفن : ۸۸۸۸۱۷۲۲ – ۸۸۸۸۱۷۲۴ – ۸۸۸۸۳۴۳۴

ضابطين دادسرا : كلانتری های ۱۰۳ و ۱۲۴ و ۱۴۵
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۳ تهران

ادرس دادسرای ناحیه
دادسراي ناحيه ۴ (رسالت)