شماره تماس جهت مشاوره : 09120563575

ساعات کاری : 16 تا 21

سوالات متداول

انحصار وراثت دعوی غیر مالی است و شما می بایست هزینه دفتر خدمات قضائی و دادرسی شورای حل اختلاف در دعوی غیر مالی را پرداخت نمائید.

 به دفتر تنظیم کننده سند ازدواج مراجعه کنید

در صورت وجود رسید پرداخت شما می توانید از وصول کننده مطالبه کنید.

مجازات تبعی به معنای محرومیت شخص مجرم از حقوق اجتماعی از تاریخ به پایان رسیدن مجازات اصلی خود به بعد می باشد. جرم نشر اکاذیب دارای مجازات تبعی نمی باشد‌.

این موضوع بستگی به نظر شما دارد نسبت به ادامه کار ولی اگر می خواهید کمتر هزینه داشته باشید ابتدا با قرارداد بنیانگذاری بهتر است .

برای حکم غیابی اگر اثبات کنید مطلع نبودید می توانید اعتراض کنید.