شماره تماس جهت مشاوره : 09120563575

ساعات کاری : 16 تا 21

بسته های مشاوره ای

مشاوره و راهنمایی آنلاین

جهت دریافت مشاوره و راهنمایی جهت رفع مشکلات حقوقی خود لطفا یکی از بسته های مشاوره را انتخاب نمایید

یک جلسه مشاوره تخصصی ۳۰ دقیقه ای

100 هزار تومان
  • با پرداخت تنها یکصد هزار تومان از ساعت ٩ صبح الی ١٩ با برقراری تماس تلفنی از یک جلسه مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید.
  • مدت زمان مشاوره ۳۰ دقیقه می باشد.

یک جلسه مشاوره تخصصی ۳۰ دقیقه ای

200 هزار تومان
  • با پرداخت تنها یکصد هزار تومان از ساعت ٩ صبح الی ١٩ با برقراری تماس تلفنی از یک جلسه مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید.
  • مدت زمان مشاوره ۳۰ دقیقه می باشد.

یک جلسه مشاوره تخصصی ۳۰ دقیقه ای

300 هزار تومان
  • با پرداخت تنها یکصد هزار تومان از ساعت ٩ صبح الی ١٩ با برقراری تماس تلفنی از یک جلسه مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید.
  • مدت زمان مشاوره ۳۰ دقیقه می باشد.